ENTREGA DE ORLES AL COMIAT

Aquí podreu veure amb detall la darrera part de l'acte de comiat, amb l'entrega d'orles.

6è A
6è B
6è C